பத்தாம் வகுப்பு -அறிவியல்- அலகுத்தேர்வு

அலகுத்தேர்வு வினாத்தாள்-வேதிவினைகள் -CLICK HERE

அலகுத்தேர்வு வினாத்தாள்- தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைபாடு -CLICK HERE

 நன்றி 
 
ப.லோகநாதன்.,M.Sc.,B.Ed.,M.Phil
பட்டதாரி ஆசிரியர்.,
அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி,
கெட்டுஅள்ளி-636803
தருமபுரி மாவட்டம்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here