மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் மீளாய்வு கூட்டம்:- 2018-19 ஆம் கல்வியாண்டின் மேலாண்மை வாரியாக பள்ளிகள் விவரம் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை மற்றும் நலத்திட்டங்கள் வழங்கப்பட்ட விவரங்கள் அனுப்புதல் சார்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் மீளாய்வு கூட்டம்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here