கைக்கு எட்டியது – வாய்க்கு எட்டாமல் போனது ஏன்?. பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் சிந்தனைக்கு!!!!.

மத்திய அரசின் 12வது நிதிக்குழு RTE  பரிந்துரைப்படி MHRDமூலம் SSA அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கத்தினால் நாடு முழுவதும் பகுதிநேர பயிற்றுநர்கள் நியமிக்க திட்டமிடப்பட்டது.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here