வகுப்பு 4-பாடம் ENGLISH MEDIUM maths

 FA (A) FA (B)- QUSETIONS

CLICK HERE TO DOWNLOAD 4TH STD MATHS- QUESTIONS 

CLICK HERE TO DOWNLOAD 4TH STD MATHS- QUESTIONS 

CLICK HERE TO DOWNLOAD 4TH STD MATHS- QUESTIONS 

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD 4TH STD MATHS- QUESTIONS 

CLICK HERE TO DOWNLOAD 4TH STD MATHS- QUESTIONS 

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD 4TH STD MATHS- QUESTIONS 

CLICK HERE TO DOWNLOAD 4TH STD MATHS- QUESTIONS 

CLICK HERE TO DOWNLOAD 4TH STD MATHS- QUESTIONS 

CLICK HERE TO DOWNLOAD 4TH STD MATHS- QUESTIONS 

CLICK HERE TO DOWNLOAD 4TH STD MATHS- QUESTIONS 

CLICK HERE TO DOWNLOAD 4TH STD MATHS- QUESTIONS 

 

2 PAGES IN ONE PAPER

1 PAGE ONLY IN PAPER

எப்படி வேண்டுமானாலும்பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்

பருவம் 2-நான்காம் வகுப்புஆங்கிலப்  புத்தகத்தைஅடிப்படையாகக்கொண்டுதயாரிக்கப்பட்டுள்ளது…

நன்றி -திரு -இரா.கோபிநாத்,

இடைநிலை ஆசிரியர்,

 ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி,

ஒண்டிக்குப்பம்,

கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்

 திருவள்ளூர் மாவட்டம்

9578141313…

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here