ஸ்மார்ட் வகுப்பறை திட்டத்தை தமிழக அரசு முறையாக செயல்படுத்துகிறது 900 கோடி மத்தியரசு நிதி செலவிடப்பட்டுள்ளது:CM CELL REPLY

 

14.5.2018 அன்று முதல்வர்தனிப்பிரிவில் கணினிகல்விக்காண  நிதி சார்ந்தகேள்விக்கு தனிப்பிரிவு பதில்:மாநில அரசு வருடந்தோறுமநிதியை முறையாக பயன்படுத்தி வருகின்றது என்றும் உயர்/மேல்நிலைப்பள்ளிகளில்10கணினிகள் கொண்டு மும்முனைமின்வசதிகள்  செய்யப்பட்டு செயல்பாட்டில்உள்ளாக  பதில் தந்துள்ளது..

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here