ஆசிரியர்களுக்கு குரல்வளம் பாதிக்கப்படுகிறது – ஆய்வு கூறுவது என்ன?

சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு ஆசிரியர்கள் 6-8 மணி நேரம் பாடம் எடுப்பதால்…

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here