உங்கள் கிராமத்தில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் எவ்வளவு உள்ளது என்பதையும், நீரின் தண்மை மற்றும் அதன் ஆதார விபரங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள

 Google ல் type பண்ணி search பண்ணுங்க உங்கள் கிராமம் என்ன, நீர் ஆதாரம் பற்றிய இந்தியாவின் தலையெழுத்தே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

http://indiawater.gov.in/IMISReports/Reports/Profile/rpt_SearchProfile.aspx?Rep=Y

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here