ஒரே நேரத்தில் ultra Soundமூலம் இயங்கும் இந்த Appஒரே நேரத்தில் அனைத்துநண்பர்களுக்கும் videos , file , document,Audio Share செய்யமுடியும். அனைவரும் இந்தApp download செய்து openெசய்து 
 
அனைவருக்கும் ஒரு வரிடம்உள்ள வீடியோ , file,Audio Share செய்ய முடியும்.

இது முற்றிலும் ultra Soundமூலம் இயங்கக் கூடிய ஒருபிரமாண்ட App.

பயன்படுத்தி பாருங்கள்மாற்றத்தை உணருங்கள்.

நாளைய மாற்றத்துடன்

CLICK HERE-TO DOWNLOAD                                  

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here