கலப்பு திருமணம் செய்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதி ரூ.2.5 லட்சமாக உயர்த்தி அரசாணை வெளியீடு!

புதுச்சேரியில் கலப்பு திருமணம்செய்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும்நிதியுதவியை உயர்த்தி அரசாணைவெளியிடப்பட்டுள்ளது. ரூ.1 லட்சம்வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போதுரூ.2.5 லட்சமாக உயர்த்தி அரசாணைவெளியிட்டுள்ளனர்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here