பள்ளிக் கல்வித் துறை செயலர் மற்றும் மாநில திட்ட இயக்குநர் அவர்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளை பார்வையிடுதல். ஒன்றியங்களில் உள்ள சிறந்த பள்ளிகளின் செயல்பாடுகள் Short Flim,Documentation அனுப்பக் கோருதல் சார்பு!!

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here