சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை-நெகிழிப்பைகளால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் குறித்து பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here