17/09/18 – தமிழ்

18/09/18-ஆங்கிலம்

19/09/18-கணக்கு

20/09/18-சூழ்நிலையியல்

22/09/18-சமூக அறிவியல்

 

முற்பகல்-1,3,5

பிற்பகல்-2,4

“முதல் பருவத்தேர்வுவிடுமுறை- 23/09/18 முதல்02/10/18 வரை 10 நாள்கள்”

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here