வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என சரிபார்க்கவும் – Direct Checking Link

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள LINK மூலம்சென்றவுடன் உங்கள்மாவட்டம்,சட்டமன்ற தொகுதியைகேட்கும் அதை தெரிவு செய்துசமர்பிக்கவும் பின் உங்கள்தொகுதியின் அனைத்து வார்டுலிஸ்டுகளை காட்டும் அதில்தங்களுக்குரியதை எடுத்துசரிபார்த்துக்கொள்ளவும்.

.Click Here To Check Your Name In Voters List…

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here