🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

*செப்டம்பர் மாத டைரி:*

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

🔶 *BEO – அலுவலக குறைதீர் நாள் – 01.09.18.*

🔶 *ஆசிரியர் தினம் – 5.9.18*

🔶 *R. H. வரையறுக்கப் பட்ட விடுப்பு*

🔶 *11.9.18 – சாம உபகர்மா*

🔶 *12.9.18 – ஹிஜ்ரி வருடப்பிறப்பு*

🔶 *அரசு விடுமுறை நாட்கள்*

🔶 *விநாயகர் சதுர்த்தி-13.9.18*

🔶 *மொகரம் – 21.9.18*

🔶 *CRC – 15.9.18 ( TENTATIVE)*

==============================

🔶 *சனிக்கிழமை வேலை நாள் – 08.9.18 மற்றும் 22.9.18.*

===============================

🔶 *முதல் பருவத் தேர்வுகள் 17.9.18 முதல் 22.9.18 வரை*

🔶 *முதல் பருவத் தேர்வு விடுமுறை*
*23.9.18 முதல் 02.10.18*
*வரை (10 நாட்கள்).*

🔶 *பள்ளி மீண்டும் திறப்பு – 03-10-2018*

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here