பி.எட் கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகள் சோகம் கலந்த காமெடி காணொளி காட்சி

பி.எட் கணினி அறிவியல்  பட்டதாரிகளுக்கான 765 கணினி ஆசிரியர்  பணியிடங்கள் எப்போது நிரப்பபடும் என எதிர்பாத்து எதிர்பாத்து ஏமாந்த பி.எட் கணினி அறிவியல்  பட்டதாரிகள் சோகம் கலந்த காமெடி  காணொளி காட்சி.

https://www.youtube.com/watch?v=Fao2dPfF-WY&feature=youtu.be

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here