11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் செயுள் பகுதி எளிமையாக அழகிய நயத்துடன் பாடல் வடிவில் சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டவை MP3 வடிவில்:

  • 11 மற்றும்  12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் செயுள் பகுதி எளிமையாக அழகிய நயத்துடன் பாடல் வடிவில் சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டவை MP3 வடிவில் CLICK HERE

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here