தொடக்கநிலை வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ஆங்கில பயிற்சி கையேடு

தொடக்கநிலை வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ஆங்கில பயிற்சி கையேடு

2 Letter words – 9 Letter words

Action words

Days and Months

Relationship

Simple Commands

Simple Sentences

Number and Names

Animals and Sounds

200 Dictation words

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here