புதிய முறையில் (மிண்ணணு ) சம்பளப் பட்டியல் தயாரிக்கும் முறைக்காண எளிய கையேடு

 

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here