💢✍📡✍✍📡💢✍📡💢✍📡💢✍📡💢

*ஆகஸ்ட் நாள்காட்டி:

ஆக 3-வெள்ளி RL ஆடி பெருக்கு

ஆக 4-சனி CRC(மாறுதலுக்கு உட்பட்டது)

ஆக 15-புதன் சுதந்திர தினம்

ஆக 21-செவ் RL அராபத்

ஆக 22-புதன் பக்ரீத் அரசு விடுமுறை

ஆக 24-வெள்ளி RL வரலெட்சுமி நோன்பு

ஆக 25-சனி RL ஓணம் பண்டிகை

ஆக 27- திங் RL காயத்ரி ஜெபம்*

📡💢✍📡💢✍💢💢☝💢💢☝💢💢✍

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here