ஏழாம் வகுப்பு -சமூக அறிவியல்-புவியியல்-புவி அதன் அமைப்பு மற்றும் நில அதிர்வுகள்-PPT WITH VIDEO LINKS

ஆக்கம் :

ப.லோகநாதன்,
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அ.உ.நி.பள்ளி கெட்டுஅள்ளி,

தருமபுரி மாவட்டம்.

புவியியல்-புவி அதன் அமைப்பு மற்றும் நில அதிர்வுகள்-PPT WITH VIDEO LINKS

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here