ஆசிரியர்களுக்கான அனைத்து படிவங்கள் 

TRANSFER RELIEVING FORMS

TRANSFER COUNSELLING FORMS – 2018

 

 

STUDENT SCHOOL ADMISSION FORMS – 2018 (NEW)

2017


YEAR END FORMS 2017 – 2018 TO BE SUBMITTED TO AEEO OFFICE

TEACHERS FORMS – NEW FORMATSREGISTERS FOR TEACHERS

 1. CLICK HERE – Census E-Register 2018 – MKU EDUSOFT
 2. CLICK HERE – CCE – EXCEL WORKSHEET FOR 3 TERMS – SINGLE FILE
 1. M.L FORMS
  2.C.L FORMS(H.M)
  3. C.L FORMS(GENERAL)
  4. E.L SURRENDER FORM
  5. HIGHER STUDY PERMISSION FORM
  6. FORM FOR AN NEW VEHICLE PURCHASE FORMAT
  7. FESTIVAL ADVANCE – FORMAT
  8. C.P.S.FORM
  9. GPF CLOSURE FORMAT
  10. GPF TEM ADVANCE FORMAT
  11. HOUSING QUATA FORMAT
  12. PAY BILL PRINT (LEGAL)
  13. VEHICLE ADVANCE FORMAT
  14. V.R.S FORMAT
  15. INFORMATION ACT FORUM FORMAT
  16. NHIS FORM-WITH SPOUSE CERTIFICATE 2012
  17. BIRTH CERTIFICATE FORMS (WORD)
  18. BIRTH CERTIFICATE FORMS (PDF)
  19. HIGH&HIGHER SECONDARY SCL TRS MPHIL/PHD PERMISSION – FORMAT
  20. உள்ளூர் விடுமுறை விண்ணப்பம் (LOCAL HOLIDAY FORMAT)
  21. INSPECTION FORM (FOR ELEMENTARY AND MIDDLE SCLS) 
  22. DSE – FORM – M.Phil., / P.Hd., PERMISSION REG FORMAT CLICK HERE…
  23. 3% INCREMENT FOR SELECTION GRADE&SPECIAL GRADE TR’S FORMATS.மாதிரி ஊதிய நிர்ணயப்படிவத்தினை பதிவிறக்கம் செய்ய………..
  24. AWARD –DSE – 2012-13 DR.RADHAKRISHNAN STATE AWARD – GUIDELINES FOR TRs SELECTION, FORMATION OF DISTRICT LEVEL SELECTION COMMITTEE REG PROC CLICK HERE…
  25. CLICK HERE TO DOWNLOAD RELIVING ORDER IN PDF FORMAT
  26. CLICK HERE TO DOWNLOAD RELIVING ORDER IN WORD FORMAT
  27. CLICK HERE TO DOWNLOAD NATIVITY CERTIFICATE-2013 மாதிரி விண்ணப்பப்படிவம்
  28. பள்ளியில் பராமரிக்கப்படவேண்டிய முக்கிய பதிவேடுகள் குறித்த விவரங்கள் அடங்கியபட்டியல் clilck here to download in pdf format
  29. CLICK HERE TO DOWNLOAD | TRANSFER APPLICATION FORM FOR DEE (தொடக்கக்கல்வித்துறைக்கான பொது மாறுதல் விண்ணப்பப்படிவம்)
  30. CLICK HERE TO DOWNLOAD TRANSFER APPLICATION FORM FOR DSE (பள்ளிக்கல்வித்துறைக்காண பொது மாறுதல் விண்ணப்பபடிவம்)
  31. CLICK HERE TO DOWNLOAD EXCEL PAY BILL ELE SCHOOL FORMAT – I 
  32. CLICK HERE TO DOWNLOAD EXCEL PAY BILL MIDDLE SCHOOL FORMAT – II 
  33. CLICK HERE TO DOWNLOAD EXCEL AIDED PF ACCOUNT SLIP FORMAT…….
  34. IGNOU GENUINENESS – MODEL FORMAT CLICK HERE TO DOWNLOAD
  35. CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FORMS EMIS …………………..
  36. TEACHER PROFILE FORMAT DOWNLOAD
  37. CPS APPLICATION – FORMAT..
  38. NHIS FORMS WITH SPOUCE CERTIFICATE
  39. SELECTION GRADE SPECIAL GRADE FORMAT
  40. DSE -HM RE-LEAVING – IN-CHARGE FORMAT
  41. LPC FORMAT-I CLICK TO DOWNLOAD
  42. LPC FORMAT -II CLICK TO DOWNLOAD
  43.GENUINENESS FOR HIGH SCHOOL FORMAT (WORD FONT-VANAVIL AVVAIYAR) 
  44.PASSPORT OBJECTION CERTIFICATES
  45 . TPF LOAN FORMAT – (12 PAGES DOWNLOAD)
  46.MUTUAL TRANSFER APPLICATION FORMAT -CLICK TO DOWNLOAD
  47.ஈடுசெய் விடுப்பு விண்ணப்பம் – click here to download
  48.DSE – FORM – REGULARISATION / PROBATION / SELECTION GRADE / SPECIAL GRADE REG FORMS CLICK HERE..
  49.LPC FORMS
  50.RELIVING ORDER FORM – ASIRIYAR.COM
  51.CLICK HERE ALL ESSENTIAL FORMS FOR TEACHERS..
  52. MEDICAL LEAVE – DOCTOR CERTIFICATE FORM..
  53. EL SURRENDER APPLICATION FORM | COVERING LETTER.
  54.CLICK HERE – EMIS | STUDENT APPLICATION FORM..
  55. CLICK HERE – APPLICATION FOR ADMISSION TO THE GENERAL PROVIDENT FUND TAMIL NADU
  56.NOC for TET Exam Apply – Download Here
  57. MR Form,Acquittance,Pay Bill_All in One_Legal Size EXCELL FILE – CLICK HERE TO DOWNLOAD..
  58. PF PART FINAL FORM – WORD FORMAT
  59.STUDENT ADMISSION FORM – EXCEL FILE
  60.SHAALA SIDDHI | KEY DOMAIN FORM – NEW FORMAT
  61. TEACHING EXPERIENCE CERTIFICATE | CLICK HERE..
  62.DSE – HIGH & HR.SEC SCHOOL TEACHERS | TRANSFER APPLICATION | FORMAT
  63. DEE – ELEMENTARY | SCHOOL TEACHERS | TRANSFER APPLICATION FORMAT
  64.SPOUSE CERTIFICATE | FOR TEACHERS..
  65.CENSUS E – REGISTER | VERSION 3.0 – CLICK HERE
  66.CENSUS E – REGISTER | VERSION 7.0 – CLICK HERE
  CLICK HERE – CENSUS e-REGISTER 7.0 – INSTRUCTIONS 67.CENSUS | E – REGISTER – UPDATED VERSION 8.0 (NEW)| CLICK HERE – CENSUS e-REGISTER 8.0 – INSTRUCTIONS
  68.GENUINENESS FORM IGNOU | CLICK HERE
  69.TEACHER PERSONAL PROFILE – FORMAT | CLICK HERE
  70.உயர்கல்வியின் அடிப்படையில் உயர்பணிக்கு விண்ணப்பித்துக் கொள்ள / போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கெடுப்பதற்கான தடையின்மைச் சான்று படிவங்கள்

71.CCE E-Register (I-VIII) 2017 | Click Here to Download
CLICK HERE | Instruction PDF for Enable Macro in MSEXCEL Click Here to Download

 

DSE

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here