மெட்ரிக் பள்ளி முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு XI ஆம் வகுப்பு புதிய பாடநூல் உள்ளடக்கப் பயிற்சியினை சிறப்பாக 24/07/2018 முதல் நடத்திட – மைய முதல்வர்கள் – பாட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூட்ட நடவடிக்கைகள்.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here