பள்ளிக்கல்வி – BEO, DEO, CEOபதவிகள் நிர்வாக சீரமைத்தபின் யாருக்கு என்ன பொறுப்புகள் மற்றும் கோப்புகள் பராமரித்தல் – இயக்குனர் செயல்முறைகள்!!!

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here