அரசு பணியாளர்கள் தொடர்ந்து 4 ஆண்டுகள் பணியாற்றி தகுதிகாண் பருவம் முடித்தவர்களக்கு வீடு கட்ட கடன் பெற அனுமதி தகவல் தெரிவித்தல்- சார்பு.

More reads..

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here