நம் பள்ளியில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை நம்முடைய கல்வித்துறை சார்பாக தெரிவித்துள்ள WORKPLACE APPல் எவ்வாறு அனுப்புவது என்பதை விளக்கும் வீடியோ

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here