கல்வி சார்ந்த குறியீடுகளுக்கு விளக்கம்..

ஆசிரியர்கள் வருகையை கண்காணிக்க TN ATTENDANCE

டி என் அட்டென்டண்ஸ் ! ஆசிரியர்கள் வருகையை கண்காணிக்க புதிய செயலியை பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிமுகம்.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here