ஆசிரியர்களுக்கு CRC மற்றும் சனி கிழமை வேலைநாள் பட்டியல்

School Calendar 2018 -19ன் படி CRC மற்றும் சனி கிழமை வேலைநாள் பட்டியல் :

21/7/18 – சனிக்கிழமைகள் வேலைநாள்

28/7/18 – சனிக்கிழமைகள் வேலைநாள்

4/8/18 – சனிக்கிழமை CRC பயிற்சி நாள்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here