5ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம் QR code வடிவில் தமிழ், ஆங்கிலம் அனைத்து பாடங்கள்.!!!

0
465

5ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம் QR code வடிவில் தமிழ், ஆங்கிலம் அனைத்து பாடங்கள்.

– QR code 5th std
நன்றி

ஞா.செல்வகுமார்
ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி திருப்புட்குழி
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம்.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here