5 ஆம் வகுப்பு ஜூன் மூன்றாம் வாரத்திற்கான SALM பாடக்குறிப்பு PDF வடிவில்

TAMIL
CLICK HERE

ENGLISH
CLICK HERE

MATHS
CLICK HERE

SCIENCE
CLICK HERE

SOCIAL SCIENCE
CLICK HERE

நன்றி!!!

இரா .ஏழுமலை
இடைநிலை ஆசிரியர்
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி
காவனூர் புதுச்சேரி
உத்திரமேரூர்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here