ஒன்பதாம் வகுப்பு – பருவம் 1 – வரலாறு 4 பாடங்களின் 8 வீடியோக்கள்

பாடம் 1 – புவியியல் யுகம்

புதிய கற்காலம்

பாடம் 2   மம்மிகள்

சீனப்பெருஞ்சுவர்

பாடம் 3  சிந்து வெளி நகர அமைப்பு

மௌரியர் கால நிர்வாகம்

பிற்கால வேதம்

பாடம் 4 கல்லணை  நடுகல்

Thanks – Mr. Srinivasan.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here