சாதி மதம் குறிப்பிடாமல் பள்ளியில் சேர்க்க முடியும்.
அதற்கான அரசாணை நகல் இது.
சாதி மதம் குறிப்பிடவிரும்பாதவர்கள்
இதை நகல் எடுத்து விண்ணப்பப் படிவத்துடன்
கொடுக்கலாம்.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here